Ruszył projekt ART–WOLONTARIAT

W ramach projektu wolontariusze przygotowują się do podjęcia działań podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE. Wolontariusze sprawdzą się w różnych obszarach: artystycznym, edukacyjnym, organizacyjnym, technicznym itp. Pierwszy etap projektu obejmuje m.in. cykl szkoleń. 11 czerwca odbyło się pierwsze z nich pt. „Dobre praktyki wolontariatu”.

Podczas spotkania została omówiona koncepcja i idea Festiwalu. Młodzi ludzie uzyskali narzędzia do pracy wolontarystycznej, poznali dobre praktyki wolontariatu oraz mogli wstępnie określić swoje miejsce w projekcie.

Projekt ART-WOLONTARIAT jest realizowany przez Stowarzyszenie VENAE ARTIS w partnerstwie z Pałacem Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Fundacją Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO oraz Ukraińską Organizacją SKAUCI KIJOWA. 
 


logo_FIO

 

 
Projekt jest dofinansowany 
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.