Info dla wolontariusza


Rejestracja na festiwal
Wolontariusze, którzy chcą podjąć działania festiwalowe powinni zarejestrować się na stronie festiwalu w okienku „REJESTRACJA-ON LINE”. Po wypełnieniu odpowiednich informacji w formularzu i przesłaniu ich na wskazany adres nastąpi rejestracja wolontariusza. W terminie 7 dni od przesłania „KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU” organizator prześle na wskazany adres mailowy informację o przyjęciu aplikacji oraz określi dalsze działania wolontariusza. Za organizację wszystkich wolontariuszy do działania podczas IV FOLKOWYCH INSPIRACJI odpowiada Łódzkie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu.

Organizacja pracy wolontariusza
Wolontariusz, który po złożeniu aplikacji został zaakceptowany przez organizatora festiwalu, podpisze „Umowę o wolontariacie” oraz otrzyma „Kartę działań wolontarystycznych”. Każdy wolontariusz pracować będzie pod opieką koordynatora projektu lub zadania festiwalowego, który zostanie wskazany w umowie. Koordynator-opiekun wolontariusza jest odpowiedzialny za wyznaczanie zadań, będzie również udzielać wolontariuszowi wsparcia w realizacji wybranego przez niego zadania. Wszystkie działania powinny być bardzo starannie odnotowane w karcie i potwierdzone przez koordynatora. Na podstawie tego dokumentu organizator sporządzi zaświadczenie o pracy wolontarystycznej. Wolontariusz ma obowiązek śledzić Informacje, które będą przekazywane zarówno na stronie festiwalu www.folkoweinspiracje.pl, jak i na stronach www.lmcw.pl i www.convivo.pl oraz festiwalowym facebooku.