ŁÓDZKI MIX WIELU KULTUR


17 października 2014 – piątek, od 9.00 do 13.00

Wycieczki dla gości zagranicznych – 16 października 2014 – czwartek i 22 października 2014 – środa

Spacery i wycieczki po Łodzi i województwie łódzkim, zwiedzanie wybranych miejsc historycznych i muzeów, zapoznanie ze specyfiką miasta i historią lokalną. Uczestnicy działań poznawać będą Łódź na 3 opracowanych trasach spacerowych do wyboru lub 2 trasach wycieczek autokarowych do wyboru. Program spacerów i wycieczek oparty będzie na zwiedzeniu najciekawszych miejsc miasta czterech kultur. Przewidziany jest udział 250 uczestników zagranicznych i 150 uczestników działań edukacyjnych – uczniów łódzkich szkół. Wycieczki autokarowe do 2 wybranych miejsc kulturowych województwa łódzkiego – Skansenu w Maurzycach i Łowicza oraz do Łęczycy i skansenu w Tumie, organizowane będą dla 100 osób zagranicznych w ramach promocji Regionu Łódzkiego.

Działania edukacyjne w muzeach łódzkich: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne – warsztaty „Moja mała Ojczyzna – Łowickie”, wystawa etnograficzna „Szare jak ziemia, barwne jak pamięć” – kultura ludowa regionów: rawskiego, opoczyńskiego łowickiego i sieradzkiego, Muzeum Miasta Łodzi – zwiedzanie wystawy stałej „Z dziejów Łodzi”, Muzeum Kinematografii – zwiedzanie wystawy stałej „Tajemnice planu filmowego”. Centralne Muzeum Włókiennictwa – warsztaty papiernictwa tradycyjnego połączone ze zwiedzaniem wystaw tkanin i strojów regionalnych.Muzeum Fabryki – warsztaty tkania na krośnie – motywy ludowe oraz zwiedzanie wystawy „Fabryczne ścieżki kultury”, Muzeum Animacji – warsztaty animacyjne tematycznie związane z elementami etnograficznymi w filmie. W działaniach edukacyjnych w muzeach planowany jest udział 200 uczniów szkół łódzkich i województwa łódzkiego.