PROJEKT „UNITED BY CULTURE, FOLK AND DESIGN”


„United by Folk Culture and Design”
jest projektem międzynarodowej wymiany młodzieżowej, w którym weźmie udział łącznie 30 młodych ludzi w wieku 14-19 lat z Gruzji, Ukrainy i Polski.
Główny etap projektu, realizowany będzie podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE. Przedsięwzięcie dotyczy edukacji międzykulturowej w zakresie tradycyjnej kultury i twórczości ludowej oraz ich współczesnego znaczenia. Program wymiany zostanie zrealizowany w Łodzi i województwie łódzkim w terminie 15-22.10.2014 r. i umożliwi uczestnikom nie tylko poznanie tradycyjnej i współczesnej kultury trzech krajów partnerskich, czy rozwinięcie umiejętności językowych, ale także zgłębienie problemów społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, demokracji i praw człowieka. Różnorodne, innowacyjne metody uczenia poza-formalnego i nieformalnego wykorzystane w projekcie obejmują: wzajemne uczenie się młodzieży od siebie poprzez prezentacje multimedialne, warsztaty językowe i rękodzielnicze, wspólne gotowanie, terenowe gry i zabawy edukacyjne i integracyjne, wycieczki związane z historią i folklorem Łodzi i regionu łódzkiego, uczestnictwo w lekcjach muzealnych, wspólne oglądanie koncertów i wystaw, debatę – dramę z udziałem ekspertów, wizyty studyjne w łódzkich uczelniach, tworzenie reportażu filmowego i fotoreportażu.

Celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju uczestników w zakresie kluczowych kompetencji: językowych (język narodowy i języki obce), cyfrowych i informatycznych, przedsiębiorczości i kreatywności, obywatelskich, a także międzykulturowych i w zakresie świadomego uczenia się. Wszystkie elementy programu zostaną wspólnie przygotowane i zrealizowane przez młodych uczestników projektu. Ponadto, projekt zaowocuje rozwojem pasji dotyczącej szeroko pojmowanych działań twórczych, kontaktów międzynarodowych, motywacji do przyszłej mobilności edukacyjnej i zawodowej, zaufania, zrozumienia, współpracy i udziału w życiu społecznym u uczestników projektu i w środowiskach ich oddziaływania – na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, Unii Europejskiej i międzynarodowym. Chętni uczestnicy otrzymają certyfikat Youthpass.