PROJEKT „ŁĄCZY NAS FOLK”


Projekt ŁĄCZY NAS FOLK 2
jest międzynarodową wymianą młodzieży z Polski, Gruzji i Białorusi. Wymiana będzie miała miejsce w Łodzi i będzie elementem IV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE oraz w Mińsku Białoruskim (Białoruś) i Tbilisi (Gruzja). W wymianie weźmie udział po 20 osób z każdego kraju, łącznie 60 osób. Pobyt grup zagranicznych w Łodzi trwać będzie od 16 do 23 października 2014 r. Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu ŁĄCZY NAS FOLK! zrealizowanego z młodzieżą z Polski, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Międzynarodowa wymiana młodzieży ma charakter uzupełniający w stosunku do festiwalu, a jej głównym celem jest umożliwienie spotkania, które pozwoli na wzmocnienie wcześniej nawiązanego dialogu, co stanowić będzie płaszczyznę do zbudowania postawy tolerancji i otwartości wśród młodych ludzi z różnych krajów.

Fundacja CONVIVO nawiązała kontakty z Collegem Tradycyjnej i Współczesnej Sztuki w Tbilisi oraz Pałacem Młodzieży ZOLAK w Mińsku Białoruskim, z których to placówek w ubiegłym roku gościła grupy młodzieży. Do tegorocznego projektu zapraszamy kolejne grupy młodych ludzi, aby krąg oddziaływań wymiany międzynarodowej i wynikających z tego efektów poszerzał się.

Ważnym celem działań projektowych jest pogłębienie wzajemnej wiedzy o kulturach i tradycjach innych narodów. Spotkanie młodych artystów z różnych krajów prezentujących własną kulturę w dziedzinie muzyki, tańca, plastyki, fotografii, designu, rękodzieła oraz kulinariów w oparciu o narodowe tradycje, będzie najlepszym sposobem na realizację obu celów. Doświadczenie lat ubiegłych wykazało, że aby osiągnąć wytyczone cele, konieczna jest realizacja programu skrojonego na potrzeby beneficjentów projektu, takiego, który pozwoli młodym ludziom spędzić ze sobą aktywnie czas, przełamać bariery językowe, poznać się wzajemnie i nawiązać relacje.

Projekt obejmie szereg spotkań i zajęć aktywizujących młodzież w realizacji wspólnych działań m.in. warsztaty integracyjne, warsztaty taneczne, wycieczki, warsztaty w muzeach, flashmob taneczny. Program wymiany będzie obejmował również udział uczestników w wydarzeniach festiwalowych, takich jak np. koncerty, wystawy, wydarzenia interdyscyplinarne promujące kulturę poszczególnych narodów itp. Dzięki tematyce skupionej wokół folku i folkloru projekt będzie promował dialog międzykulturowy, będzie budował postawy tolerancji i otwartości, wzmacniał poczucie tożsamości i własnej wartości wśród młodych ludzi, w oparciu o tradycję narodową i kulturę.

Aby zapewnić trwałość projektu zorganizujemy wizytę grupy młodzieży zainteresowanej rozwijaniem umiejętności w zakresie plastyki i fotografii. 10-osobowa grupa wyjedzie do Mińska Białoruskiego. Młodzi ludzie wezmą udział w artystycznym plenerze fotograficzno-malarskim, w którym obiektem zainteresowania będzie architektura Mińska i pejzaże miejskie i podmiejskie. Działania plenerowe realizowane będą wspólnie z grupą białoruskiej młodzieży. W programie tej podróży znajdzie się także zwiedzanie Mińska szlakiem zabytków kultury oraz zwiedzanie wartościowych wystaw plastycznych i fotograficznych. Planujemy także wyjazd 12 -osobowej grupy tanecznej na warsztaty taneczne do College Tradycyjnej i Współczesnej Sztuki w Tbilisi (Gruzja). Wspólnie z grupą GEFOLK zrealizowany zostanie projekt taneczny, w części powstały w Polsce podczas Festiwalu, w części powstały w Gruzji podczas wyjazdu polskiej grupy.

Projekt „Łączy nas folk 2” jest dofinansowany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
w ramach programu „Wymiana Młodzieży”.