Idea Festiwalu

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE jest wydarzeniem kulturalno-edukacyjnym o charakterze interdyscyplinarnym i wielokulturowym. Ideą festiwalu jest zainteresowanie szczególnie młodych ludzi współczesnym tworzeniem we wszystkich dziedzinach sztuki w oparciu o bogactwo tradycji kulturowej różnych narodów i grup etnicznych na świecie. Festiwal ma na celu stymulowanie do kreatywności, aktywności i wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej młodych ludzi oraz dorosłych poprzez sięgnięcie do tradycyjnej kultury rodzimej i innych narodów. Jest płaszczyzną prezentacji młodych wokalistów, tancerzy, instrumentalistów, plastyków, fotografów, kreatorów mody, dizajnerów oraz profesjonalnych twórców w tych dziedzinach, eksperymentujących artystycznie w oparciu o folk, folklor i etno.

FOLKOWE INSPIRACJE to festiwal nowatorski ze względu na różnorodność form edukacji międzykulturowej i znaczący, aktywny udział młodzieży w wydarzeniach festiwalowych, a co za tym idzie, współczesne spojrzenie młodych ludzi na kulturę wywodzącą się z nurtu narodowych tradycji, ujęte w festiwalowych hasłach: „Łączy nas folk!” i „Folk jest OK!”

Festiwal wyróżnia się spośród wielu innych tego typu festiwali interesującymi i różnorodnymi działaniami edukacyjnymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to: warsztaty edukacyjne i artystyczne, pokazy multimedialne i filmowe, wystawy, projekty muzyczne, prezentacje kultury regionów i narodów z różnych stron świata oraz koncerty na scenach festiwalowych. Podczas FOLKOWYCH INSPIRACJI odbywa się konkurs pod nazwą ZŁOTA ŁÓDKA dla wokalistów, zespołów tanecznych i instrumentalnych oraz artystów-plastyków, fotografów i designerów.

FOLKOWE INSPIRACJE to również pole działania dla grupy wolontariuszy - młodzieży i dorosłych, którzy są zainteresowani wspieraniem twórczości i wydarzeń kulturalno-artystycznych. Wokół festiwalu skupiona jest również młodzież akademicka, która kreuje i realizuje część programu festiwalowego. Bardzo istotną cechą Festiwalu jest jego obecność w różnych miejscach przestrzeni miejskiej, istotnych na mapie kulturowej Łodzi.

Festiwal organizowany jest przez partnerów – Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi i Fundację Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO.