PROJEKT „ŁĄCZY NAS TANIEC”


Projekt „Łączy nas taniec”
jest polsko-ukraińską wymianą młodzieży, która będzie programową częścią IV Międzynarodowego Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE.

W projekcie uczestniczyć będzie 10-osobowa grupa młodzieży z Teatru Mody „Stilissimo” przy Pałacu Młodzieży w Doniecku, 16-osobowa grupa ze Szkolno-Wychowawczego Ośrodka „Barvinok No 9” w Ługańsku oraz 24-osobowa grupa taneczno-wokalna z Pałacu Dzieci i Młodzieży w Kijowie.
Ze strony polskiej w projekcie wezmą udział 2 wiekowo zróżnicowane grupy 25-osobowe grupy z Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Krajki”, przy Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi i podopieczni Fundacji CONVIVO.

Zarówno grupa polska jak i ukraińskie zajmują się działaniami artystycznymi z zakresu śpiewu, tańca, teatru tańca i mody – nawiązującymi do tradycji ludowych. W ramach zadania, grupy z Polski i Ukrainy wspólnie wezmą udział w warsztatach artystycznych, a także integracyjnych, edukacyjnych i językowych, aby poznać historię, tradycję, obyczajowość, język i kulturę sąsiada. Podczas warsztatów młodzież będzie twórczo i aktywnie wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, prezentować regionalne i narodowe tradycje, muzykę, taniec, wyroby rękodzielnicze, ojczystą mowę, a nawet regionalną kuchnię.

Wpisanie powyższych działań w kontekst międzynarodowego festiwalu stanowi ogromną wartość dodaną – prezentacje artystyczne nie tylko przed grupą partnerską, ale i publicznością festiwalową – oznaczają bogatsze doświadczenie dla uczestników, możliwość kontaktu z szerszą międzynarodową społecznością oraz mieszkańcami Łodzi i regionu.

Projekt trwać będzie 9 dni, w terminie 15-23 października 2014 r.

Na realizację projektu składają się następujące komponenty programowe:

„Historia lokalna” obejmie zwiedzanie wybranych miejsc historycznych oraz muzeów Łodzi i regionu. Uczestnicy działań poznają tradycje fabrykanckie i przemysłowe Łodzi, zwiedzą najciekawsze miejsca „miasta czterech kultur” czerpiąc wiedzę o barwnej, wielokulturowej przeszłości miasta na tle historii kraju i Europy. Odbędą się fascynujące warsztaty w łódzkich muzeach: Archeologicznym i Etnograficznym, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii, Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Fabryki, Muzeum Animacji. Zaplanowana została wycieczka do Muzeum w Łowiczu i Skansenu Maurzyce, gdzie szereg aktywności edukacyjnych pozwoli aktywnie odkryć historię i ciekawostki historii ziemi łowickiej.

„Kultura regionu” zrealizowany zostanie poprzez wymianę i wzajemne prezentacje twórczości muzycznej, tanecznej i designerskiej (prezentacja własnoręcznie zaprojektowanych i wykonanych strojów) opartej na motywach folkowych i folklorystycznych regionów łódzkiego, donieckiego, ługańskiego i kijowskiego – reprezentowanych przez młodzież. Oprócz licznych prezentacji tanecznych, muzycznych czy modowych, każda z grup przedstawi prezentacje multimedialne dotyczące historii i kultury regionów pochodzenia oraz zorganizuje własne stoiska regionalne w ramach szerszego festiwalowego wydarzenia pn. „Fabryka Rękodzieła”, gdzie zaprezentuje np. typowe dla regionu umiejętności warsztatowe takie jak wycinanki, wyszywanki, plecionki itp. Ponadto, grupy będą miały okazję zaprezentować własne tradycje kulinarne i poznać tradycje sąsiadów w ramach festiwalowego wydarzenia „Jarmark Smaków” biorąc udział w prezentacjach kulinarnych i wymieniając się tradycyjnymi przepisami. Efektem tego działania będzie opracowanie wspólnej broszury „Kulinarne Inspiracje” wydanej w ramach festiwalu, zawierającej zdjęcia i przepisy zaprezentowanych potraw.

Komponent „Poznajemy język sąsiada” obejmie zajęcia językowe – przygotowane i przeprowadzone przez samych uczestników z obu krajów oraz podczas gier terenowych. Przygotowanie zajęć przez uczestników zapewni większe zaangażowanie w realizację programu i przyczyni się do aktywnego zdobywania kompetencji językowych przez młodzież. Podczas zajęć uczestnicy poznają nie tylko podstawowe zwroty z życia codziennego w obu językach, ale zapoznają się także ze słownictwem związanym z kulturą swoich sąsiadów, tańcem, muzyką, rzemiosłem, strojami regionalnymi oraz kuchnią.

logo_NCK Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu
Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży