Regulamin

 

Festiwal budzi każdego roku wiele pozytywnych artystycznych emocji podczas konkursów o ZŁOTĄ ŁÓDKĘ. Konkursy festiwalowe: muzyczny – wokalny, taneczny, instrumentalny i sztuk pięknych – fotograficzny, plastyczny i designu. Przesłuchania konkursowe i ocena prac konkursowych realizowana jest przez profesjonalne jury: muzyków, tancerzy, plastyków, fotografików, dizajnerów. Uczestnicy konkursów zdobywają Złote, Srebrne i Brązowe Łódki oraz wyróżnienia w różnych kategoriach rodzajowych i wiekowych.

Trwają prace nad nowym regulaminem V Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE – jego publikacja nastąpi do końca lutego 2015 r