SCENA POPROCKFOLK


17-20 października 2014
 

.

Scena muzyczna zorganizowana w klubach muzycznych w Łodzi przeznaczona na koncerty grup folkowych i rockowych zaproszonych do projektu. Planujemy zaprosić 3 folkowe zespołów muzyczne oraz kilka muzycznych amatorskich zespołów młodzieżowych. Jest to działanie, które ma skupić wokół festiwalu młodzież, w tym młodzież studencką – mieszkańców Łodzi, województwa łódzkiego i różnych regionów Polski. Wydarzeniom muzycznym na scenie towarzyszyć będzie prezentacja videoclipów i etiud filmowych. Projekt zakończony będzie dyskoteką pod nazwą „Potańcówka rockowo-folkowa”.

Na scenie przewidujemy występ 30 muzyków z udziałem łącznie 200 osobowej publiczności.