ETNORYTMY

Koncerty uczestników festiwalu i gości zaproszonych, projekty taneczne i muzyczne, prezentacje multimedialne promujące różne regiony, narody i grupy etniczne w Polsce, w Europie i na świecie. Każdy uczestnik festiwalu – zespół zagraniczny i z różnych miejsc Polski przygotuje prezentacje dotyczące kultury regionu, z którego pochodzi. Region łódzki, a w nim różne regiony folklorystyczne zaprezentowane będą podczas specjalnie przygotowanego koncertu z cyklu” Gospodarze-gościom”, którego odbiorcami będą zarówno goście zagraniczni, z innych regionów Polski jak i mieszkańcy Łodzi i woj. łódzkiego. Przygotowana zostanie również specjalnie etiuda taneczna prezentująca różne regiony folklorystyczne woj. łódzkiego na koncert finałowy w wykonaniu jednego z łódzkich zespołów folklorystycznych.

Ważnym elementem programowym zawartym w tym module tematycznym będą prezentacje taneczne charakterystyczne dla różnych regionów w wykonaniu zespołów zagranicznych oraz rodzimych. Planujemy zaprezentować na różnych scenach festiwalowych (aula Pałacu Młodzieży, scena na ul. Piotrkowskiej, Wytwórnia, sceny 3 klubów muzycznych, scena w Manufakturze, sala widowiskowa w Centrum Promocji Mody ASP) tańce charakterystyczne: różnych krajów słowiańskich, kaukaskie, hiszpańskie, irlandzkie, arabskie, afrykańskie, żydowskie, cygańskie, latynoamerykańskie, indyjskie, chińskie i inne.

Prezentacje artystyczne – 300 muzyków i tancerzy, publiczność festiwalowa- łącznie 2500 osób.

Szczegóły programowe, czas i miejsce wydarzeń dostępny będzie w zakładce PROGRAM SZCZEGÓŁOWY.