Spotkania i szkolenia wolontariuszy

W czerwcu i w lipcu, w ramach projektu ART – WOLONTARIAT, odbyły się dwa kolejne szkolenia dla wolontariuszy, którzy będą współpracować przy organizacji IV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych „Folkowe Inspiracje”. Podczas drugiej części szkolenia pt.”Dobre praktyki wolontariatu” uczestnicy zapoznali się z zasadami i regułami pracy podczas  Festiwalu  oraz z kolejnymi etapami realizacji projektu i zasadami działań metodą projektową. Przede wszystkim jednak mieli możliwość spotkania z koordynatorami poszczególnych działań programowych festiwalu, którzy opowiadali o idei i koncepcji tych działań oraz aktualnym etapie ich realizacji.

Kolejne spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z tolerancją. Podczas warsztatów wolontariusze analizowali semantykę pojęć z obszaru tolerancji, rozprawiali się ze schematami i stereotypami językowymi oraz poznawali techniki i metody edukacji dla tolerancji. Zapoznali się również z elementami kultury m.in. Romów .

Projekt ART.-WOLONTARIAT jest realizowany przez Stowarzyszenie VENAE ARTIS w partnerstwie z Pałacem Młodzieży im. J.Tuwima w Łodzi, Fundacją Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO oraz Ukraińską Organizacją SKAUCI KIJOWA. Projekt jest dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

logo_FIO

Projekt jest dofinansowany

z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.